Aanmelden

Helaas moeten wij tot onbepaalde tijd een aanname stop hanteren.

We adviseren je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar met het verzoek om zogenaamde wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, om binnen afzienbare tijd contact te krijgen met een zorgaanbieder. Volgens de (treek)norm zou je binnen vier werken een intakegesprek moeten krijgen en zou het traject binnen 10 weken vanaf de intake moeten starten. Dit zijn de landelijk overeengekomen maximaal aanvaardbare wachttijden, door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeengekomen. Feitelijk gezien lukt het echter helaas vaak ook niet om binnen de treeknorm een hulpverlener te vinden die daadwerkelijk ruimte heeft.