Trajecten

Je kunt bij ons terecht als je 23 jaar of ouder bent en als je worstelt met angst- of stemmingsklachten, met meer diepgewortelde problemen als identiteitsproblemen, terugkerende problemen binnen relaties met anderen, persoonlijkheidsproblematiek en/of met problematische gedragspatronen.

Binnen de trajecten maken we gebruik van methoden en technieken vanuit meerdere referentiekaders, waaronder: affectfobie-therapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast werk ik regelmatig vanuit een ervarings/lichaamsgerichte benadering middels: psychodrama, sensorimotor psychotherapie, Identiteits georiënteerde psychotrauma theorie en therapie (IOPT).

Na de aanmelding begint de zogenaamde intakefase. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek zal de intakefase één tot drie gesprekken in beslag nemen. In het eerste gesprek zijn vaak de hier en nu klachten en de reden van aanmelding onderwerp van gesprek. In het tweede gesprek zullen we doorgaans bespreken hoe je leven in grote lijnen verlopen is. Als behandelaar en cliënt gaan we samen op zoek naar mogelijk terugkerende patronen of thema’s in je levensloop. We bepalen de focus van het traject aan de hand van je klachten, je sterke kanten, je hulpvraag en de hypotheses naar aanleiding van je levensloop en je gedragspatronen. We zullen aan het eind van de intakefase samen een inschatting maken van de duur van het traject en we zullen een inschatting maken van het plan van aanpak. Maximaal om het half jaar, zullen we de voortgang evalueren.

Tijdens een langer durend traject wordt in overleg met jou tenminste één keer je partner of naaste uitgenodigd.

Marijke de Haan biedt ook relatietherapie aan.

Mocht er sprake zijn van een wachtlijst dan loopt deze tot de start van het eerste intakegespek. Aansluitend aan de intake volgt onmiddellijk de behandelfase.

 

In onderstaande situaties is een behandeltraject bij ons niet mogelijk:

Je kunt NIET bij ons terecht wanneer je jonger dan 23 jaar bent of als er sprake is van een dermate grote crisis(gevoeligheid) dat je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving. In dat geval is er in ieder geval in eerste instantie geen behandeling mogelijk bij ons. Wij kunnen je als kleine praktijk niet de bescherming bieden die je dan nodig hebt. Je kunt dan beter terecht bij een crisisdienst of bent meer geholpen bij een tijdelijke klinische opname waar 24-uurs zorg geboden kan worden.

Wanneer je middenin een (middelen)verslaving zit, blijkt uit onderzoek dat de aanpak van de verslaving eerst aandacht behoeft, voordat we kunnen werken aan de onderliggende problematiek. Een behandeling binnen een daarvoor gespecialiseerde praktijk/instelling is dan de eerst aangewezen instantie.

Wanneer er acute financiële of woningproblemen zijn, of er andere acute sociaal/maatschappelijke problemen spelen, dan zijn deze problemen vaak zo overheersend, dat deze problemen eerst aandacht behoeven. Een psychotherapeutisch traject draagt op dat moment vaak weinig bij. Een traject bij schuldhulpverlening of maatschappelijk werk is in een dergelijke situatie vaak eerst aan de orde, of is op zijn minst in combinatie met een psychologisch traject nodig.