Verwijzer

Als huisarts en/of medisch specialist/psychiater kunt u uw patiënt doorverwijzen voor een psychotherapeutisch traject bij ons. Bij voorkeur ontvangen wij de verwijzingen digitaal via zorgmail. Uw patienten dienen zelf een afspraak te maken voor een intake. 

Indicaties voor psychotherapie:

- Matig ernstige As II problematiek (Cluster C/B)
- Licht tot Matig ernstige As I problematiek (al dan niet in combinatie met onderliggende As II problematiek) 
- GAF score > 40
- Intelligentieniveau IQ > 85
- Cliënt heeft een hulpvraag / voldoende motivatie / wil om te veranderen
- Voldoende emotieregulatie / frustratietolerantie / impulscontrole
- Voldoende sociaal-maatschappelijk functioneren (minstens 1 conflictvrij gebied, werk/vrijwilligerswerk, sociaal netwerk, partner)

Contra-indicaties voor psychotherapie:

- Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
- Complexe / op de voorgrond staande psychosociale problematiek (As IV)
- (Ernstige) verslavingsproblematiek / middelenmisbruik op de voorgrond
- Acute suicidaliteit / psychiatrische crisis /psychotische problematiek/aanhoudend huiselijk geweld
- Cluster A persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose
- Ernstige Cluster B problematiek 
- Eetstoornis als hoofddiagnose / te lage BMI 

Na iedere intake sturen wij u, of de POH, via zorgmail, een intakeverslag toe met: een klachtenomschrijving; DSM-5 classificatie en een plan van aanpak. Waar nodig stellen wij tussentijds overleg met u op prijs, wat de cliëntenzorg ten goede komt. Na afloop van het traject sturen wij u of de POH een afsluitbrief.