Beëindigen traject

Het traject eindigt wanneer jij en de therapeut er vertrouwen in hebben dat je weer zelfstandig/alleen verder kunt. Vaak betekent dit dat je meer zelfinzicht hebt, het leven lichter voelt, je met meer mildheid naar jezelf en je omgeving kan kijken en je beter kunt omgaan met de moeilijke dingen en keuzes in het leven. 

Vaak stopt het traject als de klachten er deels nog zijn, maar je beter weet hoe deze aan te pakken of te verdragen. Een therapiestop of therapiepauze is soms ook zinvol, als de therapie een lange periode minder oplevert. Te lang doorgaan kan je een moedeloos gevoel geven en geeft je een onterecht signaal dat je het niet alleen zou kunnen.

Wanneer jij en/of wij als therapeut denken dat een collega of instelling meer specifieke inhoudelijke kennis heeft, of beter bij jou als persoon aansluit, is een doorverwijzing passend.

Als er sprake is van een dermate grote crisis(gevoeligheid) dat je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving, is er in elk geval tijdelijk geen traject mogelijk bij ons. Je hebt dan hulp nodig van de crisisdienst of bent meer geholpen bij een tijdelijke klinische opname, waar 24-uurs zorg geboden kan worden.