Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

In de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) vinden psychologische trajecten plaats waarbij de focus voornamelijk ligt op het vinden van handvatten voor het omgaan en/of accepteren van de klachten. Wij zullen hierin sterk uitgegaan van je sterke eigenschappen en het accent ligt voornamelijk op het hier en nu. De benadering wordt ook wel probleemoplossend of steunend/structurerend genoemd. Deze benadering sluit aan bij de behandeling van angstklachten, depressieve klachten, traumatische ervaringen, burn-out klachten en bij problematiek die te maken heeft met recente nare gebeurtenissen of verlieservaringen.

Aangezien een verwijzing van de huisarts noodzakelijk is voor het gefinancierd krijgen van een psychologisch traject, is de huisarts degene die in eerste instantie adviseert of het traject binnen de BGGZ of SGGZ past. Wij als behandelaren zullen met de huisarts overleggen als daarover verschil van inzicht bestaat.

De gesprekstijd is doorgaans 45-50 minuten. Een traject binnen de BGGZ duurt ongeveer 10 gesprekken.

Sinds de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel op 1-1-2022 is er in de verwijzing een minder duidelijk onderscheid tussen behandelingen in de BGGZ en de SGGZ. In de praktijk zal er echter hetzelfde onderscheid tussen bestaan als voor de invoering van het zorgprestatiemodel.