Specialistische GGZ (SGGZ)

Psychologische trajecten die binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) plaatsvinden, worden ook wel persoonsgericht, inzichtgevend of openleggend genoemd.

Aan een dergelijk traject kan gedacht worden bij complexe langdurige-, of bij terugkerende problematiek. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van terugkerende depressies, sterk vermijdend gedrag, zelfdestructief gedrag, aanhoudende problemen in interacties of van complexe trauma’s. Los van de verschillen in diagnoses is de overeenkomst vaak het telkens in bekende of onbekende, onwenselijke en moeilijk te veranderen patronen vast komen te zitten en de grote impact die dit heeft op verschillende levensgebieden zoals het gebied van relaties, financiën, gezondheid en de wijze waarop je naar jezelf kijkt.

Naast klachtvermindering is de aandacht in de behandeling vooral gericht op de onderliggende instandhoudende factoren. Enerzijds door hier meer inzicht over te verkrijgen. Anderzijds door de inzichten te gebruiken voor meer acceptatie of voor het doorbreken van de automatisch aanvoelende niet helpende patronen. We zullen, uitgebreider dan bij een meer klachtgerichte benadering, aandacht schenken aan je ontwikkelings- en hechtingsgeschiedenis en aan je levensloop. Vaak is niet zozeer een forse klachtvermindering of een forse toename in geluksbeleving de uitkomst van de behandeling. De "positieve uitkomst" zit meer in een realistischer zelf-, mens- en toekomstbeeld, in meer zelfcompassie en in het beter leren verdragen van de moeilijke dingen van het leven. Daarnaast is het streven dat je sterke eigenschappen en interne kracht meer ruimte krijgt om naar voren te komen.

Ik werk voornamelijk integratief: dat betekent dat ik niet werk vanuit één bepaalde methodiek, maar dat ik gebruik maak van verschillende modellen en technieken vanuit de verschillende hoofdstromingen binnen de psychologie. Ik werk veel met het affectfobie model en met het schematherapie-model en ik probeer goed te kijken naar en te werken met wat er non-verbaal/lichamelijk wordt gecommuniceerd. Wanneer effecten van (een) traumatische ervaringen in het hier en nu nog een grote rol spelen, kan EMDR of methodieken uit de sensori-motor psychotherapie helpend zijn. Samen bepalen we de focus van de behandeling en we zullen steeds samen, na uitleg en advies van mij, afstemmen hoe te werk te gaan. Soms kan deelname aan een e-health programma ondersteunend zijn aan het traject, binnen mijn praktijk behoort dat tot de mogelijkheden. 

De behandeltijd bestaat uit directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (voorbereiding, rapportage, eventueel intercollegiaal overleg). Gesprekken duren doorgaans 45-50 minuten. De behandeling is in principe niet gelimiteerd.

Sinds de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel op 1-1-2022 is er in de verwijzing een minder duidelijk onderscheid tussen behandelingen in de BGGZ en de SGGZ. Het behandeltraject echter zal er in grote lijnen verschillend uit blijven zien.