Klachten

Wanneer je een klacht hebt of ontevreden bent over het traject, de bejegening of de organisatievoering is het raadzaam om dit, hoewel dit vaak moeilijk is, eerst met mij te bespreken. Wanneer het ongenoegen na het gesprek met mij niet is verdwenen of het probleem niet naar tevredenheid is opgelost, kan je de klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van mijn praktijk. Daarnaast ben ik aangesloten bij een externe klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).  

Voor meer informatie over de klachtenregeling in mijn praktijk: klachtenprocedure

Marijke de Haan heeft aangezien zij als ZZP-er in de praktijk werkt een eigen klachtenregeling. Deze is te vinden onder tabblad therapeuten.