Kosten

De kosten voor een therapietraject in 2024 worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer je:

· Een verwijzing van de huisarts hebt.
· Wanneer er op basis van de klachten een diagnose kan worden gesteld volgens de DSM-5.

· Er geldt een eigen risico van €385 (of hoger als je het eigen risico hebt opgehoogd) in elk kalenderjaar. Als jouw eigen risico niet al aan andere zorgkosten in het betreffende kalenderjaar is betaald, ontvang je na het afsluiten van het traject in onze praktijk, via je eigen zorgverzekeraar de rekening.
· verzekerd bent bij een van de koepelzorgverzekeraars waar ik in 2024 een contract mee heb afgesloten, dat zijn: ASR, Caresq, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ, VRZ, ZilverenKruis/ACHMEA, Zorg en zekerheid en OWM.
· Via deze link overzicht koepelzorgverzekeraars kun je bekijken onder welke koepelzorgverzekeraar jouw zorgverzekeringsmaatschappij valt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit goed uit te zoeken. Bij twijfel kan je daarover informatie inwinnen bij je eigen zorgverzekeraar. 

 

De kosten zijn (gedeeltelijk) voor eigen rekening wanneer je:

 · Geen verwijzing van de huisarts krijgt of zelf geen verwijzing wil hebben van de huisarts  
 · Relatietherapie wordt sinds een besluit van de zorgverzekeraars en het NZA (Nederlandse zorg autoriteit) niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeraar en is geheel voor eigen rekening. Wanneer relatietherapie een onderdeel is van een individuele behandeling waarin wel een DSM 5 diagnose wordt gesteld, dan worden de relatiegesprekken wél vergoed, als onderdeel van de individuele behandeling. Als hier vragen over zijn hoe dat in jouw/jullie situatie geldt, neem dan vooral contact op.     
· Verzekerd bent bij één van onderstaande zorgverzekeraars, aangezien wij daar geen contract mee hebben afgesloten. Dat betekent dat een deel van de behandelkosten (tussen de 10% en 30%.) voor eigen rekening zullen zijn naast de jaarlijkse kosten van je eigen risico. CZ en IPTIQ (zie link koepelverzekering boven). 

                                                                                    

De tarieven 2024 zijn zoals ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA) vastgesteld. De NZA tarieven voor vrijgevestigde praktijken zijn via de volgende link in te zien. NZA tarieven. Onze praktijk hanteert de tarieven voor een vrijgevestigde praktijk (Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – vrijgevestigden). Er wordt uiteindelijk gemiddeld 86% van de NZA maximum tarieven aan ons vergoed.                  

Wij declareren bij de zorgverzekeraar de tijd die we van te voren met elkaar hebben afgesproken en zoals die in de agenda is ingepland.

Voor zelfbetalers geldt het tarief van € 132,-/uur (voor een sessie van 50 minuten).