Kwaliteit

Ik ben een BIG geregistreerde gz-psycholoog (BIG nr: 99910908925) en psychotherapeut (BIG nr: 09910908916). Ik ben lid van de beroepsvereniging: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) LVVP lidmaatschap. De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  (inschrijfnummer : 74638645)

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren. Daarin staat weergegeven hoe de zorg binnen mijn praktijk is geregeld. Het door het ZiNL goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Pelkmans kun je hier kwaliteitsstatuut vinden.

Om de vijf jaar wordt elk LVVP lid gevisiteerd. Een certificaat van het met goed resultaat doorlopen van de visitatie is hier te vinden Visitatie LVVP

Het kwaliteitsstatuut van Marijke de Haan is te vinden onder tabblad therapeuten.