Crisis

Als je dringend behoefte/nood hebt aan contact in verband met een noodsituatie mogelijk in verband met sterke suïcidaliteit, kan je proberen contact met een van ons op te nemen. Mochten wij onverhoopt niet bereikbaar zijn, of mocht het buiten kantooruren zijn, dan is het belangrijk dat je contact opneemt met de huisarts (binnen kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantooruren). De huisartsenpost of de huisarts kunnen naar je luisteren en met je meedenken en eventueel de crisisdienst inschakelen als zij dat noodzakelijk achten. Je kunt ook contact opnemen met de zelfmoord-preventie lijn (0800-0113)

Als er sprake is van huiselijk geweld dan adviseren wij je om contact met de politie op te nemen (112 bij spoed); of contact op te nemen met Veilig thuis (voor informatie inwinnen  0800-2000). Daarnaast is het belangrijk om het huiselijk geweld bespreekbaar te maken (als slachtoffer én als dader) in de gesprekken met ons.

 

Belangrijke telefoonnummers/adressen:

Veilig Thuis               Voor inwinnen informatie 0800-2000

 

Huisartsenpost          Centrum: Burgemeester Fockema Andreaelaan 60. Tel 088 130 96 70   

                                Leidsche Rijn: Soestwetering 1: Tel 088-130 96 20

 

Politie                      Spoed: 112

                               Geen spoed: 0900 - 8844

 

Suïcidepreventielijn   0800-0113