Privacy

Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in het electronisch patientendossier (EPD) moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier
In je persoonlijke zorgdossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer het traject is beëindigd, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van jouw therapeut een schriftelijk verslag van het traject. Hiervoor wordt vooraf jouw toestemming gevraagd. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit twintig jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor inzage van je gegevens kun je een afspraak maken met je therapeut. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier. Vanaf 1 juli 2020 heb je het recht om je digitaal dossier te kunnen inzien via de beveiligde ClientPortal.

Voor de volledige privacystatement van Psychologenpraktijk Pelkmans kan je op privacystatement klikken.