Anneke Sardha

Mijn naam is Anneke Sardha en ik ben geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorg-psycholoog. Naast mijn opleidingen heb ik sinds 2003 expertise opgebouwd in het behandelen van een brede doelgroep en met veel plezier volg ik geregeld, deels verplichte, bij- en nascholing, supervisie en intervisie. Daarnaast ben ik graag betrokken bij het opleiden van psychologen. Als psychotherapeut ben ik opgeleid in het interpreteren van informatie over een cliënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, waaruit een persoonlijk behandelplan volgt.


Binnen behandelingen heb ik een integratieve handelswijze, wat inhoudt dat ik technieken gebruik uit verschillende behandelmethoden en stromingen, waarbij ik de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom effectiviteit volg. Momenteel gebruik ik vooral technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, AFT, EMDR, EFT en cliëntgerichte psychotherapie.


Naast deze wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied hecht ik veel waarde aan de therapeutische relatie die binnen de behandeling plaatsvindt. In mijn behandelingen staan empathie, emoties en kwetsbaarheid centraal, waardoor een ander perspectief duidelijk wordt met persoonlijke groei als resultaat.

Regelgeving

Behandelovereenkomst

Via de onderstaande link kunt u een document downloaden waarin u uw ‘’rechten en plichten’’ kunt vinden als u bij mij in de behandeling komt. Ik wil u vragen dit document goed door te nemen en digitaal te tekenen en aan mij te mailen. Mocht dit niet lukken, kunt het document ook printen en getekend meenemen naar de eerste intake:

Klik hier voor de behandelovereenkomst

Privacy

Middels een privacyverklaring kunt u voorkomen dat uw zorgverzekeraar diagnose-informatie, dan wel tot de diagnose herleidbare gegevens, in handen krijgt. U kunt de verklaring invullen en digitaal ondertekenen. U vindt het formulier hier.

Vanuit mijn beroepscode heb ik een beroepsgeheim en ben ik verplicht om op een correcte wijze om te gaan met privacygevoelige en persoonlijke informatie. Daarnaast is er een wettelijke verplichting vanuit de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die voorschrijft hoe ik met persoonsgegevens om dien te gaan.

Via onderstaande link kunt u het volledige privacy statement inzien van mijn praktijk:

klik hier voor het privacy statement


Onderstaand vindt u een link naar de beroepscode voor psychotherapeuten:

Klik hier voor de beroepscode

Kwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren. Daarin staat weergegeven hoe de zorg binnen mijn praktijk is geregeld. 

Via onderstaande link kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien:

klik hier voor het kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om een zo goed mogelijke behandeling aan te bieden. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onderdelen van uw behandeling of over mij. Laat het me vooral weten, dan kan ik er mogelijk wat aan doen! Daarnaast wil ik leren van uw klacht en proberen deze in de toekomst te voorkomen.

Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten, of komt er geen oplossing? Dan kunt u terecht bij  een interne klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht zelf melden, maar uw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor u doen. Is de klacht daarna niet naar alle tevredenheid opgelost, dan kan de externe klachtenfunctionaris van het LVVP worden ingeschakeld.

Contactgegevens kunt u krijgen via mij of de interne klachtenfunctionaris.

Interne klachten functionaris voor deze praktijk: Dhr. M. Pelkmans
info@psychologenpraktijk-pelkmans.nl

 

Tarief ‘no show’
Als u niet verschijnt op de afspraak zonder dit 48 uur van te voren te melden, dan ben ik
genoodzaakt een tarief van €65 te rekenen. Dit bedrag kunt u niet terug vorderen bij de
zorgverzekeraar. U kunt de afspraak afzeggen middels mail, sms of door te appen.

Contact
Adres: Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht

E-mail: info@psychologiepraktijk-annekesardha.com 

Tel: 0642881638

BIG registratie psychotherapeut: 39914056216

BIG registratie gz-psycholoog: 19914056225

Praktijk AGB-code: 94065597                     

Persoonlijke AGB-code: 94011744

KvK nummer: 63802287

Lidmaatschap LVVP (lidnummer D005285)