Therapeut

Voorstellen:

Mijn naam is Marijke de Haan en ik ben 68 jaar. Ik ben sinds 1987 werkzaam in de GGZ. Ik ben begonnen bij een Riagg en ben daarna werkzaam geweest binnen grotere GGZ instellingen. De laatste 9 jaar ben ik werkzaam geweest bij de Ermelosche psychologen praktijk als klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Sinds oktober 2020 werk ik als ZZP-er bij Psychologenpraktijk-Pelkmans in Utrecht.

Cliënten beschrijven mij als een warme, betrokken en enthousiaste therapeut die waar mogelijk humor inzet en confrontatie niet schuwt.

Het is voor mij van belang dat de probleemanalyse voor de client helder is en dat haalbare doelen worden geformuleerd . We spreken evaluatie momenten af waarbij we de voortgang van de behandeling bespreken en eventueel behandeldoelen bijstellen.

Mijn werkwijze is integratief wat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillende psychotherapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en systeemtherapie.
Het behandeltraject kan klachtgericht zijn. Soms echter hebben cliënten terugkerende klachten. Klachten die te maken hebben met hardnekkige ongewenste (gedrags)patronen die terug te voeren zijn op leerervaringen van de cliënt die vaak al wortelen in de jeugd.

Is dit het geval dan duurt het behandeltraject langer en zal dit de nodige motivatie en doorzetting van de client vergen . Regelmatige evaluatie momenten zijn belangrijk. Het leren verdagen van moeilijke niet veranderbare zaken maakt eveneens deel uit van het behandelproces.

Registraties:

  • Geregistreerd in het BIG register als klinisch psycholoog nr 40933742325
  • Lid van de NVRG( Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
  • Lid van het NIP ( Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • Lid van Stichting EFT ( Emotional Focused Therapy)
  • AGB code zorgverlener 94010129
  • AGB code Praktijk Pelkmans 94064684
  • KvK nummer 72507152

Van belang is te weten dat sinds januari 2013 relatieproblemen door het College van Zorgverzekeraars niet meer beschouwd wordt als een stoornis of een ziektebeeld en dit wordt dus niet meer vergoed. Dit betekent dat u dit zelf dient te betalen. Er zijn zorgverzekeraars die dit wel in hun aanvulende verzekering hebben opgenomen ( o.a. ONVZ)

Mocht er echter naast de relatieproblemen, of soms als gevolg van de relatieproblemen sprake zijn van andere psychische klachten welke gekwalificeerd kunnen worden als een stoornis ( bijvoorbeeld depressieve klachten of angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek) dan kan er op basis van die diagnose wel bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Mocht u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen dan is het tarief voor relatietherapie (75 minuten) 135 euro per sessie.

Ik ben telefonisch te bereiken via mijn werk telefoonnummer: 06 - 25 39 28 69

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut kunt u vinden via deze link Kwaliteitsstatuut

De klachtenprocedure die ik hanteer kunt u via de volgende link inzien Klachtenprocedure Marijke

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur vóór de afspraak, berekend over doordeweekse werkdagen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een afspraak op maandag uiterlijk donderdag moet worden geannuleerd. Je kunt de afspraak annuleren via de mail of je kunt de afzegging via de voicemail inspreken. Te laat afgezegde afspraken en afspraken waarbij je zonder overmacht niet komt opdagen of die je bent vergeten, worden bij je in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 75,-. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

marijke