Therapeut

Voorstellen

Mijn naam is Menno Pelkmans. Sinds 1997 ben ik werkzaam als psycholoog. In 2015 heb ik de opleiding tot psychotherapeut afgerond. Ik zie psychotherapie als een tijdelijk, intensief traject, gericht op het inzicht krijgen in, compassie krijgen voor en mogelijk (deels) doorbreken van ongewenste patronen. Het doel van het traject is zover te komen dat je op eigen kracht, vaak met meer zelfinzicht, verzachting en gereedschap weer verder kunt.

Mijns inziens is de bijdrage van psychotherapie zowel wezenlijk in het streven naar het beter leren verdragen van de moeilijke dingen in het leven, alsook begrensd in de mogelijkheden om de klachten geheel te doen laten verdwijnen en om geluksgevoelens aanzienlijk te vergroten. Hierbij vind ik het belangrijk om samen af te stemmen en tussentijds te evalueren of de wederzijdse verwachtingen van de (psycho)therapie voldoende overeen komen.

Tijdens een traject vind ik betrokkenheid, respect, humor, lichtheid en wederzijdse inzet belangrijk. Confrontaties, het vieren van doorbraken/doorbraakjes, moeite in het doorbreken van vermijding, het verdragen van heftige gevoelens en het verdragen van het uitblijven van vooruitgang, kom ik vaak tegen in bepaalde fases. In de laatste fase van het traject nemen we de tijd om weer afscheid van elkaar te nemen. 

Werkwijze

Ik werk voornamelijk integratief: dat betekent dat ik niet één bepaalde methodiek voorsta, maar dat ik gebruik maak van verschillende modellen en technieken, vanuit de verschillende hoofdstromingen binnen de psychologie. Zo werk ik veel vanuit het affectfobie model, vanuit het schematherapie-model, vanuit een neuro-biologisch model en probeer ik goed te kijken naar en te werken met wat er non-verbaal/lichamelijk wordt gecommuniceerd. In een aantal trajecten kan EMDR worden toegepast. Ik span mij in om de gesprekken naast verstandelijk ook zo ervaringsgericht mogelijk te voeren, zodat we samen op verschillende wijze steeds helderder kunnen krijgen wat in het heden functionele en minder functionele (overlevings)mechanismen zijn geworden en waar deze patronen vermoedelijk zijn ontstaan. Het opdoen van nieuwe ervaringen binnen, maar vooral buiten de therapiekamer is uiteindelijk wat het belangrijkste is in het ombuigen van deze patronen. 

Zeker in langer durende behandelingen kan het belangrijk zijn om te onderzoeken wat er zich tussen jou en mij onderling afspeelt binnen de behandelrelatie (zoals dat genoemd wordt). Als ik me ervan bewust ben dat er wat mij betreft iets speelt in de behandelrelatie, dan zal ik dat bespreekbaar maken. Het is belangrijk dat jij dat ook gaat/leert bespreken. Vervolgens kunnen we samen onderzoeken en doorwerken wat er gaande is en hoe/of dit ook buiten ons contact een rol speelt in de contacten met anderen. Uiteindelijk is het de bedoeling van het traject om niet-wenselijke patronen te doorbreken en om aangrijpende gebeurtenissen te verwerken.

 

Opleiding en werkervaring

Na de studie psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1997) heb ik werkervaring opgedaan in een grote groepspraktijk. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt in een multidisciplinair (psychologisch, medisch en werkgericht) werkhervattingsbedrijf. Deze eerste twee werkplekken waren beide in Groningen. In 2008 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en in 2015 de opleiding tot Psychotherapeut. Beide opleidingen heb ik gevolgd bij het RINO in Utrecht.

Als psychotherapeut ben ik werkzaam geweest in Utrecht, Amsterdam en Ermelo. Naast de genoemde opleidingen heb ik in de loop der jaren diverse cursussen gevolgd in onder andere: Schematherapie, EMDR, Oplossingsgericht werken, Psychodrama, Affect Fobie Therapie, Identiteit georiënteerde Psychotrauma theorie/therapie (IOPT) en Sensorimotor psychotherapie.

 

Onderwijs

Sinds begin 2021 ben ik betrokken bij de psychotherapie-opleiding bij RINO Midden-Nederland en ben ik beschikbaar voor het verzorgen van onderwijs elders.

 

menno